Turistické cestopisy KČT

69. F.I.C.C. Youth Rally, Konopáč u Heřmanova Městce
velikonoční svátky 2019 (18. až 22 dubna 2019)

V Autokempinku Konopáč u Heřmanova Městce se na velikonoční svátky uskutečnilo mezinárodní setkání mladých kempařů a karavanistů pod názvem 69. F.I.C.C. Youth Rally 2019. Akce probíhala od čtvrtka 18. do pondělí 22. dubna 2019 a pro účastníky byl připraven bohatý program.

(fotografie z archivu F.I.C.C. ČR jsou na konci článku)

Akce byla oficiálně zahájena ve čtvrtek ve 12 hodin, kdy byl umožněn vstup do areálu jednotlivým účastníkům setkání a byl jim sdělen harmonogram akce na jednotlivé dny. Tento den byl i pojat volněji, aby se účastníci mohli opět po roce znovu přivítat a seznámit se s novými účastníky. V pátek se uskutečnil autobusový výlet do Kutné hory. Tento výlet si vzali na starost profesionální průvodci, kteří účastníky formou hry provedli po Kutné Hoře a ukázali jim krásy tohoto města. Poté co se všichni odpoledne vrátili zpět do kempu, měli účastníci chvíli čas na to se převléci do svých klubových a národních barev a od 19 hodin byl už připraven slavnostní zahajovací ceremoniál, který začal slavnostním průvodem kempem. Průvod to byl opravdu bouřlivý za zpěvu národních písní a mávání vlajek, v jehož čele šel president mezinárodní Federace Campingu a Caravaningu (F.I.C.C.) João Alves Pereira, doprovázen prezidentem mladých, Ryanem Martinem a presidentem Federace Campingu a Caravaningu za Českou republiku, Bohumilem Starým (F.C.C. ČR), místostarostou Heřmanova Městce Tomášem Plavcem a paní Zdenkou Sedláčkovou, členkou rady města Heřmanova Městce.

Průvod vyvrcholil v hlavním stanu, kde se shromáždili všichni účastníci, proběhli uvítací řeči výše uvedených hostů a ke kterým se přidal i poslanec Marek Výborný. V rámci zahájení převzal pan Bohumil Starý z rukou presidenta F.I.C.C. významné ocenění za dlouholetý přínos pro rozvoj světového campingu a caravaningu a naše federace převzala ocenění za uspořádání této akce. Po přivítání účastníků, proběhlo slavnostní vztyčení vlajky a zazněla hymna F.I.C.C., čímž byla akce oficiálně zahájena.

V sobotu se uskutečnil další autobusový výlet do Pivovaru Pardubice a účastníci poznali historické centrum Pardubic. Současně v kempu proběhl běžecký závod, který vyhrál Martin Písař z CZE, druhý doběhl Jurre Hoek z NL týmu a třetí Dan Jirousek, také za CZE. V rámci celého dne proběhlo i poznání zajímavostí Heřmanova Městce formou questingu. Odpoledne přišli na řadu naši partneři, Ústřední automotoklub ČR přivezl simulátor dopravních nehod, místní společnost Agrometall připravila jízdu zručnosti na mini traktůrkách a na závěr provedla ukázku vyprošťování u dopravních nehod jednotka dobrovolných hasičů z Heřmanova Městce.

Zástupci klubů v čele s presidentem F.I.C.C. se v sobotu odpoledne sešli na městském úřadě s místostarostou města, kde proběhla diskuze o činnosti naší organizace.

Večer probíhal vědomostní kvíz, který byl sestaven z otázek týkajících se akce a České republiky, následovalo promítání filmu Bohemian Rhapsody a večer diskotéka na téma Unicorn – jednorožec. Jednotliví účastníci si přivezli různé kostýmy v podobě jednorožců a i tomu odpovídala výzdoba v hlavním stanu.

Neděle byla ve znamení sportu, proběhl turnaj ve volejbale, který vyhrál tým z Holandska, druhý byl tým Velké Británie č. 3, třetí Portugalska – Camoes, v malé kopané s vítězem, který byl mezinárodní – Česká republika, Holandsko a Portugalsko, druhý Velká Británie č. 1, třetí Portugalsko – Camoes, stolnímu tenisu dominoval Boyd Maduro z NL, druhá Rhyannon Grant z UK a třetí Andrea Rafajová za CZK. Odpoledne následovalo opékání buřtů, pod dozorem SDH Načešečice a JSDH Heřmanův Městec.

A protože vše musí jednou i také skončit, tak i tu bylo na programu slavnostní ukončení 69 F.I.C.C. Youth Rally, v rámci kterého proběhlo ocenění vítězů turnajů, předání ocenění pro nejpočetnější klub z Velké Británie v celkovém počtu 82 účastníků a pamětní plakety pro prezidenta F.I.C.C. a prezidenta mladých. Na závěr se uskutečnilo slavnostní stažení vlajky, která byla předána další pořádající zemi - Portugalsku.

Naší mezinárodní akce se zúčastnili zástupci 9 zemí v celkovém počtu účastníků 204, což je nejvíce za poslední roky.

- Velká Británie – 82
- Portugalsko – 46
- Česká republika – 27
- Holandsko – 23
- Slovensko – 11
- Finsko – 6
- Belgie – 4
- Švédsko – 3
- Polsko - 2

Účastníci byli z naší Rally velice nadšeni, což prezentovali prostřednictvím svých klubových delegátů na Generálním shromáždění mladých, i při slavnostním ukončení a loučení se při odjezdu. Velice se jim líbil i připravený bohatý program a zázemí samotné Rally.

Na úspěšném uspořádání této akce se podílel organizační tým, pod vedením Martina Písaře, zástupce České republiky ve F.I.C.C. Poděkování jmenovitě patří panu Bohumilu Starému, prezidentu FCC ČR a řediteli Autokempinku Konopáč a kolektivu tohoto zařízení a paní Lucii Prokopové za organizaci akce a veškerou komunikaci se všemi účastníky.

Poděkování také patří ministryni pro místní rozvoj paní Kláře Dostálové, poslanci PS PČR panu Marku Výbornému, 1. náměstkovi hejtmana panu Romanovi Línkovi, radnímu Pardubického kraje René Živnému, starostovi Města Heřmanův Městec Josefu Kozlovi a místostarostovi Tomášovi Plavcovi, kteří převzali osobní záštity nad akcí. Velké poděkování patři Pardubickému kraji, který, jako jediný podpořil akci i finančně a společnosti Agrometall, s.r.o. která pro každého návštěvníka zajistila baťůžek s logem akce.

Tímto tedy děkuji i všem ostatním, kdo nám pomohli zorganizovat či se přímo podíleli při této významné akci.

Za organizační tým Martin Písař
Federace Campingu a Caravaningu České republiky
Náměstí Míru 925, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 75126621
tel.: 602 371 768, email: fcc@fcc-cr.cz, www.fcc-cr.cz

69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv
69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv  69. F.I.C.C. Youth Rally, 18. až 22. dubna 2019, Autokemping Konopáč u Heřmanova Městce, foto archiv


 

Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1, tel.: 251 610 181, e-mail: kct@kct.cz

copyright & webmaster cestopisů © by Michael Stanovský + autoři, 2019–24, stanovsky@kct.cz